Vorig jaar november ben ik speciaal naar Beek afgereisd om op zoek te gaan naar het Lila koraaltje. Een zeer zeldzame soort paddenstoel die in Nederland maar schaars op een aantal plekken voorkomt. Een paarse parel die tot de verbeelding spreekt en waar we zuinig mee moeten zijn.

Dit verhaal gaat over een zeer bijzondere waarneming die ik al een tijdje geleden heb gedaan. Ik ben vorig jaar op 2 november namelijk speciaal afgereisd naar Beek om het Lila koraaltje op de foto te zetten. Een zeer zeldzame soort paddenstoel die toen destijds alléén hier aan de voet van de stuwwal gemeld werd op ‘Waarneming.nl’. Toen ik de eerste melding kreeg van dit pareltje, werd ik gelijk enthousiast en nieuwsgierig. Zodoende kwam ik tot het besluit om eens een bezoekje te plannen aan dit prachtige en bijzondere natuurverschijnsel.

Na ongeveer een reis van één uur achter de rug te hebben vanaf Oosterbeek naar Beek, kwam ik aan in een prachtige omgeving dat gekenmerkt wordt door het hoogteverschil van stuwwallen die vroeger in de ijstijd zijn ontstaan. Vanaf hier had ik een prima uitzicht op het laag liggende en glooiende landschap, tevens kon ik hier Duitsland zien aan de kant van de rijksweg. Na een kleine 20 minuten gelopen te hebben richting de exacte locatie van het Lila koraaltje, dat pal tegen de grens met Duitsland lag, ben ik gaan zoeken naar de eerste exemplaren. Ik ben de berm ingegaan vanaf het naastliggende fietspad en ben gaan struinen en zoeken naar de kleine parel. Het duurde even voordat ik de eerste gevonden had. Nadat ik het eerste exemplaar in mijn vizier kreeg, volgde daarna tal van andere exemplaren. Ik weet niet meer exact het aantal maar ik denk wel honderden exemplaren gezien te hebben. Ze waren allemaal verspreid over de bodem naast een grote plas dat Nederland met Duitsland scheidt. Ik kreeg spontaan kippenvel en had niet verwacht dat het zulke kleine paddenstoeltjes waren. Stuk voor stuk pareltjes!

Al die paddenstoeltjes bij elkaar leverde een prachtig schouwstuk op. De grauwe bosbodem werd werkelijk gesierd door een paarse zee. Ik kon mijn geluk niet op en heb met mijn mobiel zoveel mogelijk foto’s gemaakt totdat ik tevreden was met het resultaat. Op een gegeven moment kwam ik zelfs meerdere mensen tegen die ook op zoek gingen naar het Lila koraaltje. Ik ontmoette een stel die helemaal uit Amsterdam waren gekomen om het Lila koraaltje op de foto te zetten. En zelfs iemand uit Groningen, die het ervoor over had om net als ik dit bijzondere paddenstoeltje op de plaat te zetten. Erg leuk om te zien dat zo’n bijzondere soort als dit de aandacht trekt van mensen vanuit het hele land. Het is een soort dat spreekt tot de verbeelding en ik kan met recht zeggen dat dit de mooiste paddenstoel is die ik tot nu toe heb gezien.


Het Lila koraaltje flaneert op de grauwe bosbodem
©Wessel Matser

Ecologie en leefwijze

Het Lila koraaltje is zoals gezegd een zeer zeldzame paddenstoelsoort die een beperkte verspreiding kent binnen Nederland. De soort staat daarom al een aantal jaar op de Rode Lijst van paddenstoelen. De soort is erg kwetsbaar en gevoelig voor verzuring en vermesting en draagt een grote zeldzaamheid zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland is de soort op een aantal plekken gemeld. Voornamelijk in Zuid-Holland op een aantal specifieke plekken, in Zuid-Limburg bij o.a. Valkenburg, op één plek in de duinen nabij Bloemendaal en een populatie in Gelderland bij Beek tegen de Duitse grens waar ik dus ben geweest.

Het Lila koraaltje is een bodembewonende saprotroof. Dit wil zeggen dat het Lila koraaltje zich voedt met dood organisch materiaal dat op de bodem aanwezig is, zoals bladeren en kleine takjes. Zo leeft het Lila koraaltje soms op sterk verrot hout, in kalkgraslanden en loofbossen op vochtige tot droge, kalkrijke bodems. De paarse vruchtlichamen kunnen onderling wel wat in kleur verschillen. Tijdens mijn bezoek heb ik een aantal exemplaren gezien die wat bleker oogde. Hoe dit verschil ontstaat is onduidelijk.  

Geschreven door: Wessel matser

Wessel Matser (1997) is een enthousiaste en nieuwsgierige natuurfanaat met een hart voor alles wat er om hem heen leeft. Wessels echte passie ligt vooral bij vlinders, mossen en paddenstoelen. Kortom, een natuurliefhebber in hart en nieren waarbij hij zijn kennis en belevenissen met veel plezier deelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *