BioBelevenis

Verhalen uit de natuur

Steun de oehoe


Wil je jouw foto ook terug zien in deze diashow? Mail hem dan naar Bastiaan@Biobelevenis.nl en ik voeg hem toe!


Met de aankoop van een oehoedie steun je de oehoe werkgroep Nederland

De oehoe werkgroep houdt zich bezig met onderzoek en de bescherming van de oehoe in Nederland.

Enkele voorbeelden van projecten en onderzoeken zijn: het ringen van oehoes, het in de gaten houden van het aantal oehoes in Nederland en het beschermen en monitoren van broedende oehoes.


Waarom de oehoe?

Als oprichter van BioBelevenis ben ik, Bastiaan van Gemert, een fanatieke natuurliefhebber. Ik ben dan ook graag actief bezig met de bescherming van de natuur. Een aantal jaar ben ik al lid van een lokale uilenwerkgroep en vanuit daar ontstond het idee om een financiële bijdrage te leveren aan de bescherming van uilen. Na een korte brainstorm ontstond de naam oehoedie en dit vonden wij een superleuke productnaam. Met deze naam in gedachte is de oehoe werkgroep benaderd en die wilde hier graag aan meewerken!

Als lid van een uilenwerkgroep weet ik veel over de bescherming over uilen en wat het belang hiervan is. Dankzij het harde werk van onder andere de oehoe werkgroep is er veel informatie bekend over deze prachtige uilensoort. Voorbeelden zijn het beschermen van de nesten, het ringen van vogels en het onderzoek doen naar de verspreiding van de oehoe. Kortom door het harde werk van de oehoe werkgroep wist de grootste uil van Europa zijn plek terug te veroveren in de Nederlandse natuur.

Ik spreek dan ook namens het hele team van BioBelevenis dat wij met alle plezier een bijdrage willen leveren aan de beschreming van de oehoe.

Feitjes over de oehoe

Lange tijd kwam de oehoe niet meer voor in ons land. Ook in Duitsland was deze grootste uilensoort zo goed als verdwenen door menselijke vervolging. En tja…… als je dan iets moois bijna kwijt bent, wil je het graag weer terug. Daarom zijn er in Duitsland rond 1960 grootschalige herintroductieprogramma’s gestart. Op die manier kwam de oehoe terug in Duitsland. Zoals u weet kijken vogels niet naar landsgrenzen en via Duitsland kwam de reus onder de uilen ook in ons kikkerlandje terecht. In 2020 telden we 46 territoria in Nederland

Waar leven oehoes?

De oehoe is eigenlijk een bergbewoner. Ze broeden dan in steile rotswanden op richels en in holen. Buiten berggebieden treffen we ze ook vaak aan in steengroeves. Toen deze optimale broedgebieden overal wel zo’n beetje bezet waren doken oehoes op in zandgroeves en bijvoorbeeld bij voormalige vuilstortplaatsen. Nu ook dat soort gebieden bezet zijn gaan ze broeden in gewone bosgebieden. Veelal op landgoederen met een rijke landschappelijke structuur. In de bossen broeden ze dan vaak op oude roofvogelnesten of soms ook op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom.

Het nest

Net als andere uilen maken oehoes geen nest. In rotswanden krabben ze een kuiltje op een richel. In zandgroeves doen ze dat ook vaak bovenop de steile wanden.

In hellingbossen broeden ze vaak op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom of tegen de wortelkluit van een omgevallen boom. We zien ze daarentegen steeds vaker op oude roofvogelnesten.

Oehoes broeden ook op nestkisten. Dat zijn kisten van ongeveer een vierkante meter met opstaande randen van dertig centimeter, zonder een dak. In plaats van een houten kist hangen we ook wel hele grote plastic hondenmanden op. Al twee keer hebben Nederlandse oehoes gebroed in zo’n hondenmand.

Voedsel

Oehoes eten vooral duiven, ratten, kraaiachtigen en bijvoorbeeld egels. Daarnaast eten ze alles wat minder dan drie kilogram weegt en vooral prooidieren waarvan er veel in een gebied voorkomen. Zo hebben we voor een Duitse webcam al eens gezien dat een paartje oehoes maar liefst veertien jonge vosjes had gepakt binnen twee weken tijd. Oehoes eten ook aas zoals dode dieren. Soms vinden we ook resten van reeën en hazen, hoewel deze te zwaar voor de oehoe en dus vermoeden we dat (stukken van) doodgereden dieren worden meegenomen. Ook muizen worden regelmatig gegeten, maar dit zijn snackjes tussendoor.

Meer weten en helpen?

Op de website van de Oehoewerkgroep Nederland vind je ontzettend veel informatie over onze grootste uilensoort.

De oehoewerkgroep is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donateurs. Misschien raakt u wel zo geboeid dat u de oehoe wilt helpen beschermen door donateur te worden. Bovendien blijft u dan op de hoogte van het wel en wee van de Oehoe en krijgt u het blad UILEN.

tekst: oehoe werkgroep Nederland

Heb je nog vragen? Neem vooral contact met ons op!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Oehoe werkgroep